Rencontre avec Oihana Azkorbebeitia, championne du Sud !

A l’approche de la Sara Korrika, un espion de l’équipe Txapelketa a franchi la Bidassoa en apnée pour aller interviewer l’une des championnes de trail d’Hegoalde (Pays Basque sud) qui sera bien présente ce week-end pour monter sur le podium.

Rencontre avec Oihana Azkorbebeitia !

Txapelketa : Egun on Oihana. Lehen eta behin eskertzen zaitugu elkarrizketa hori egitea onartzeagatik. « Txapelketa » erronkaren barnean sartuko ditugun elkarrizketa zerrendaren lehenetariko bat zira eta plazer bat da zure mailako kirolari bat izatea.

Salut Oihana. Pour commencer on te remercie d’avoir accepté cette interview. Il fait partie des nombreux interviews que Txapelketa essaiera d’offrir à ses lecteurs tout au long de l’année.

Oihana : Egun on zueri !

Salut à vous !

Txapelketa : Hegoaldean zure burua ez da gehiago aurkezten mendi lasterketetan, munduan zehar ere ez zure 2017-ko sasoi polita eta gero. Aldiz, iparraldean oraindik ez zira ezagutua. Aurkezten ahal zira bi hitzez ?

Plus personne n’a besoin de te présenter en Hegoalde (Pays Basque sud), et même au niveau international suite à ta saison 2017. En revanche en Iparralde (Pays Basque nord) tu n’es pas encore très connue dans le milieu du trail. Peux-tu te présenter ?

Oihana : Oihana Azkorbebeitia da nire izena eta Abadiñon bizi naiz (Bizkaia). Aurten beteko ditut 37 urte eta gutxi   gora behera 10-11 urte daramatzat mendiko lasterketen  munduan. Ogibidez albaitaria naiz eta horretan egiten dun lan. Haurtxo biren ama naiz, Alluitz eta Ametz dira nire bi semeak.

Je m’appelle Oihana Azkorbebeitia et je vis à Abadiño (Bizkaia). Je vais fêter mes 37 ans cette année et cela fait 10-11 ans que je cours en montagne. Je gagne ma vie en tant que vétérinaire. Je suis mère de deux garçons, Alluitz et Ametz.

Txapelketa : Aspalditik ari zira korrikan, baina badirudi azken urte hontan pauso bat aintzina egin duzula. Nola esplikatzen duzu ? Haurrak ? entrenamendua ? beste aldaketa berezi bat ?

Tu cours donc depuis un petit moment et il semblerait que tu aies fait un pas en avant cette dernière année. Comment l’expliques-tu ? les enfants ? l’entraînement ? un autre changement significatif ?

Oihana : Esan bezala hamar bat urte arituko naiz korrika eta egia da 2017. Urtea izan dela denetan oparoena. 2013. urtean jaio zen nire lehen semea (Alluitz) eta ordutik hona nahiko lasai ibili naiz. Hasierako urte haietan gazteagoa nintzen eta nire egunerokotasuna oraingoarekin alderatuz oso ezberdina zen. 2013 az geroztik apur bat guztia aldatu egin da. Ama izateak aldaketa asko dakarzkio gorputzari, bai haurdunaldian eta bai erditu ostean. Esan daiteke gorputza eraldatu egiten dela nolabait eta berriro kirolera bueltatzea nekeza da. Nekatuta, pisutsu sentitzen zara eta kosta egiten da lehengo erritmora bueltatzea. Gainera norberaren burua ere asko aldatzen da. Bizitzako lehentasunal guztiz aldatzen dira, orain lehentasuna haur jaio berri horrek du eta bere zaintzara bideratzen dira indar eta gogo guztiak.

2013. etik 2017. urtera bitartean 2 aldiz izan naiz ama eta ezinbestekoa izan da niretzat urte horietan umeekin ahalik eta denbora gehien ematea. Apurka apurka joan gara berriro lasterka hasten eta gaur egun forma fisiko bikainean gaude.

Comme je te l’ai dit, je cours depuis 10 ans déjà et il est vrai que l’année 2017 a été la meilleure. Suite à la naissance de mon premier fils en 2013, je suis resté calme. J’étais plus jeune et mon quotidien n’était pas celui de maintenant. Puis tout a changé, le fait d’être mère modifie grandement ton corps, aussi bien pendant la grossesse qu’après. De ce fait il est difficile de se remettre au sport après ça. Tu te sens fatiguée, lourde et reprendre le rythme de l’entraînement est difficile. De même, le mental de chacune change beaucoup. Les priorités de la vie changent totalement, maintenant ma priorité est ce nouvel enfant. Toutes mes forces et mes envies vont pour lui.

Entre 2013 et 2017 j’ai été deux fois maman et il était inconcevable de ne pas passer du temps avec les deux. J’ai repris progressivement la course à pied et aujourd’hui je suis en grande forme.

Txapelketa : Orroitarazten dut, 2017an Zegama Aizkorrin 4.en bukatu zenuen, Buff Epic Trail-en 1.en postuan, Dolomits Skyrace-en 7.en.  Horrek mundu mailako korrikalari onenetariko bat zirela erakusten du. Ezin izan zenuen Sky mundu kopa hori burutu bost lasterketak osatuz, alta zu zinen leader-a. Zergatik ?

On rappelle qu’en 2017 tu as fini 4ème de Zegama Aizkorri, 1ère du Buf Epic Trail, 7ème au Dolomits Skyrace. Cela a démontré que tu fais partie des meilleures traileuses du monde. Or tu n’as pas pu comptabiliser les 5 courses nécessaires du circuit mondial. Pourquoi ?

Oihana : Munduko Kopa hainbat lasterketek osatzen dute eta azken emaitza norberaren 5 lasterketa onenen puntuaketa batuta lortzen da. Lasterketa bakoitzak puntuaketa ezberdina izan dezake bere berezitasunen arabera (kilometro kopurua, desnible metatua…). Beraz, lasterketa batek beste batek baino gehiago puntua dezake.

Le circuit mondial est constitué de plusieurs courses et seuls les 5 meilleurs résultats sont pris en compte. Chacune des courses octroie un nombre de points différents en fonction de ses caractéristiques (distance, dénivelé, …). Alors une course peut rapporter plus de points qu’une autre.

Txapelketa : Denok dakigu mendi lasterketan ibiltzeak denbora ainitz galdetzen duela eta ez dela erraza familiarekin eta lanarekin oreka baten atzematea. Oreka hori atzeman duzula badirudi. Zein kontseilu eman zenezake beste korrikalariei eta batez ere haurrak dituzten emazteei oreka horren lortzeko ?

Tout le monde est conscient que la pratique du trail prend beaucoup de temps et qu’il n’est pas facile de la concilier avec la vie de famille et le travail. Il semble que tu aies trouvé cet équilibre. Quel conseil pourrais-tu donner aux coureurs et en particulier aux coureuses qui ont des enfants pour trouver cet équilibre ?

Oihana : Sekretu bakarra zoriontsu izatea da. Egiten duzun horrekin gozatzea eta norberaren mugak ondo ezagutzea eta onartzea. Ama kirolari garenok badakigu haurrek baldintzatzen dutela gure eguneroko bizia eta hori onartzen ez badugu gaizki ibiko gara.

Le secret réside dans le bonheur. Prendre du plaisir dans ce que tu fais, connaître ses limites et les accepter. Les mamans sportives savent que ce qui conditionne notre quotidien sont les enfants et si cela n’est pas accepté, ça ne marche pas.

Txapelketa : Azkenean zer da zailena ? Mendian korrika egitea ala haurretaz okupatzea ?

Au final qu’est ce qui est le plus difficile ? Courir en montagne ou s’occuper des enfants ?

Oihana : Zaila ez da ezer. Guraso eta nire kasuan ama izatea gogorra da baina era berean oso polita. Eta mendian korrika aritzea gozamena da.

Rien n’est difficile. Etre maman est difficile mais c’est surtout très beau. Et courir en montagne reste du plaisir.

Txapelketa : Haurten ere Sara korrika lasterketan ikusiko zaitugu. Azken bi urte hauetan hegoaldetik datozen geroz eta korrikalari gehiago ikusten dira lasterketa hortan, eta maila handikoak. Orroitarazteko, 2016an Oihana Kortazar etorri zen irabaztera eta iaz zu, Maria Zorroza Irindorekin zugandik hurbil. Mutikoetan Oier Ariznabarretak txapela berea egin du azken urteetan. Nola esplikatzen duzu hainbeste « hegoaldetar » ikustea lasterketa hortan eta ez besteetan (iparraldean) ?

Cette année encore, on te verra à la Sara Korrika. Ces deux dernières années on voit de plus en plus de coureurs d’Hegoalde sur cette course, et de haut niveau.  Comment expliques-tu ce phénomène sur cette course et non sur les autres en Iparralde ?

Oihana : Agian beste lasterketak ez direlako guretzat ezagunak. Sarako lasterketa nik aspaldi ezagutu nuen lagun baten bitartez eta geroztik saiatzen gara urtero etortzen. Ahoz aho zabaltzen dira lasterketa ezberdinak eta guretzat iparraldean Sarako lasterketa da ezagunena.

Sûrement parce que les autres courses ne sont pas connues pour nous. J’ai entendu parler de la Sara Korrika il y a plusieurs années par le biais d’un ami et depuis j’essaie de venir chaque année. Les courses se font connaître par le bouche à oreille et pour nous la course la plus connue d’Iparralde est la Sara Korrika.

Txapelketa : Gainera gehienetan, iparraldera etortzen zireztelarik, irabaztera zatozte. Erronka bat bilakatu da guretzat zuen aintzinean bukatzea. Nola atzematen duzu iparraldeko mendi korrikalarien maila ? (mutiko eta nesketan)

De plus, en général quand vous venez courir ici, c’est pour gagner. C’est devenu un défi pour nous de finir devant vous. Que penses-tu du niveau des coureurs en Iparralde ?

Oihana : Saran, nesketan adibidez ez da maila handirik ikusten iaprraldean. Agian ez delako goi mailako lasterkaririk etortzen. Mutiletan askoz hobeto. Deba dela, nik uste dut maila badagoela orokorrean, gertatzen dena da ez dugula aukerarik elkar leiatzeko iparraldeko beste lasterketa batzutan.

A Sara, chez les filles par exemple, il n’y a pas un grand niveau. Peut-être parce qu’il n’y a pas de coureuses élites qui viennent. Chez les hommes beaucoup mieux. Dans tous les cas je trouve qu’il y a un bon niveau dans l’ensemble. Nous n’avons que très peu de fois l’occasion de nous affronter sur d’autres courses d’Iparralde.

Txapelketa : Begi onez ikusiko zenuke iparraldeko selekzio bat sortzea eta mundu mailako lasterketa batera joaitea ? Parte hartzen duzun Euskal selkzioaren modukoa.

Trouverais-tu l’idée de créer une sélection d’Iparralde intéressante et de l’emmener sur une course de niveau mondial ? Du même type que « l’Euskal selekzioa » dont tu fais partie.

Oihana : Ez, Euskal Selekzioak bakarra izan behar du, guztiak baitgara euskaldunak. Politena selekzioan zazpi probintzia bakoitzeko korrikalariren bat egotea izango litzateke.

Hor ba erronka berri bat !!

Non, il ne doit y avoir qu’une seule « Euskal selekzioa », car nous sommes tous basques. Le plus joli serait de voir un coureur des sept provinces d’Euskal Herri dans la sélection.

Là est le nouveau défi !

Txapelketa : « Txapelketa » erronka sortu dugu iparraldeko lurraldea biziarazteko, bere lasterketak ezagutarazteko eta bertako korrikalariak motibatzeko. Hegoaldean jadanik existitzen dira horrelako zirkuituak. Zer diozu ideia hortaz ?

Nous avons créé Txapelketa afin de faire vivre un territoire, ses courses et ses coureurs. Il existe déjà ce genre de circuit en Hegoalde. Qu’en penses-tu ?

Oihana : Ideia guztiak onak dira jendea animatzeko. Ia nolako emaitzak lortzen dituzuen !

Toutes les idées sont bonnes à prendre pour motiver les gens. Les résultats parleront !

Txapelketa : Bukatzeko, ba al dakizu zein izanen den zure 2018ko programa ?

Pour terminer, connais-tu ton programme pour cette saison 2018 ?

Oihana : Aurten ere Munduko Kopa egiteko asmoa dugu. Eta bitartean Euskal Herriko hainbat txokotako lasterketak korrituko ditugu.

Cette année encore je participerai aux manches de la coupe du monde. Et entre temps, j’irai courir aux quatre coins d’Euskal Herri.

Txapelketa : Milesker haundi bat elkarrizketa horren egiteko hartu duzun denborarentzat. Sara korrika lasterketan ikusiko gira eta siur izan elkarrizketa hori eta gero iparraldeko neskak hortzak zorrozturik ibiliko direla zure gibeletik, irabazteko nahian 😉

On te remercie pour cet entretien. On se verra à la Sara Korrika, et sois certaine qu’après cette interview les filles d’Iparralde auront les dents aiguisées avec l’envie de te battre 😉

Oihana : Eskerrik asko zuei !!!!

Merci à vous !

 

Crédits photos : JoaoMFaria, www.anboto.org